A

Kategorija A

  •  motocikli sa ili bez bočne prikolice
  • motorna vozila na 3 kotača čija je snaga veća od 15 kW
  • 24 godina starosti, početak osposobljavanja s 13 godina i 6 mjeseci
  • 20 godina starosti ukoliko vozač posjeduje A2 kategoriju najmanje 2 godine
  • liječničko uvjerenje pri upisu u auto-školu ( Rad i sport , Medikol , ili neka druga ustanova medicine rada)

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:

  • 30 sati predavanja iz propisa, 25 sati vožnje, 9 sati predavanja iz prve pomoći
  • 15 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje B,C,D kategoriju)
  • 10 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje A1, A2, AM kategoriju )

Online prijavnica

Vaše ime (obavezno)

Ime oca (obavezno)

OIB (obavezno)

Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

Mjesto rođenja (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaš telefon

Preferiram instruktora:

Vaša Poruka

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.
Slažem se