A1

Kategorija A1

 •  motocikli sa ili bez bočne prikolice
 • radni obujam motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW
 • 16 godina starosti, početak osposobljavanja s 15 godina i 6 mjeseci.
 • liječničko uvjerenje pri upisu u auto-školu ( Rad i sport ili Medikol )
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:
 • 30 sati predavanja iz propisa , 20 sati vožnje i 9 sati predavanja Prve pomoći
 • 15 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje B,C,D kategoriju )
 • 10 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje AM kategoriju )

 

 

Online prijavnica:

  Vaše ime (obavezno)

  Ime oca (obavezno)

  OIB (obavezno)

  Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

  Mjesto rođenja (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Vaš telefon

  Preferiram instruktora:

  Vaša Poruka

  Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
  Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
  U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.

  Slažem se