C1

Kategorija C1

  • motorna vozila osim iz kategorije D1,D,F
  • masa vozila: veća od 3 500 kg – manja od 7 500 kg
  • može se kombinirati sa priključnim vozilom do 750 kg najveće dopuštene mase
  • 18 godina starosti
  • UVJET: posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
  • liječničko uvjerenje pri upisu u auto-školu ( Rad i sport ili Medikol )
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:
  • 10 sati predavanja iz propisa, 10 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje B kategoriju)

Online prijava

Vaše ime (obavezno)

Ime oca (obavezno)

OIB (obavezno)

Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

Mjesto rođenja (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaš telefon

Preferiram instruktora:

Vaša Poruka

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.
Slažem se