D

Kategorija D

 • motorna vozila izrađena za prijevoz više od 8 putnika uz vozača
 • 21 godina starosti, početak osposobljavanja s 20 godina i 6 mjeseci ( ukoliko kandidat posjeduje minimalno   B kategoriju i početne kvalifikacije, mogućnost obavljanja linijskog prijevoza putnika samo do 50 km unutar sjedišta prijevoznika   )
 • 23 godine starosti, početak osposobljavanja s 22 godine i 6 mjeseci ( ukoliko kandidat posjeduje minimalno B kategoriju i početne kvalifikacije, bez ograničenja na kilometražu kod obavljanja prijevoza putnika )
 • 24  godine starosti, početak osposobljavanja s 23 godine i 6 mjeseci ( ukoliko kandidat posjeduje minimalno B kategoriju )
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:
 • 10 sati predavanja iz propisa, 20 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje C kategoriju )
 • 20 sati predavanja iz propisa, 25 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje B kategoriju )
 • 5 sati predavanja iz propisa, 10 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje D1 kategoriju )

Online prijava

  Vaše ime (obavezno)

  Ime oca (obavezno)

  OIB (obavezno)

  Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

  Mjesto rođenja (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Vaš telefon

  Preferiram instruktora:

  Vaša Poruka

  Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
  Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
  U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.

  Slažem se