D1

Kategorija D1

  • motorna vozila izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača
  • maksimalna duljina nije veća od 8 metara
  • mogu se kombinirati sa priključnim vozilom ( masa ne prelazi 750 kg)
  • 21 godina starosti, početak osposobljavanja s 20 godina i 6 mjeseci
  • obavezno posjedovanje vozačke dozvole B ili C  kategorije
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA: 
  • 20 sati predavanja iz propisa, 20 sati vožnje  ( ukoliko posjeduje vozačku dozvolu B kategorije )
  • 10 sati predavanja iz propisa, 15 sati vožnje ( ukoliko posjeduje vozačku dozvolu C1,C kategorije )

Online prijava

Vaše ime (obavezno)

Ime oca (obavezno)

OIB (obavezno)

Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

Mjesto rođenja (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaš telefon

Preferiram instruktora:

Vaša Poruka

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.
Slažem se