D1

Kategorija D1

 • motorna vozila izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača
 • maksimalna duljina nije veća od 8 metara
 • mogu se kombinirati sa priključnim vozilom ( masa ne prelazi 750 kg)
 • 21 godina starosti, početak osposobljavanja s 20 godina i 6 mjeseci
 • obavezno posjedovanje vozačke dozvole B ili C  kategorije
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:
 • 20 sati predavanja iz propisa, 20 sati vožnje  ( ukoliko posjeduje vozačku dozvolu B kategorije )
 • 10 sati predavanja iz propisa, 15 sati vožnje ( ukoliko posjeduje vozačku dozvolu C1,C kategorije )

Online prijava

  Vaše ime (obavezno)

  Ime oca (obavezno)

  OIB (obavezno)

  Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

  Mjesto rođenja (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Vaš telefon

  Preferiram instruktora:

  Vaša Poruka

  Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
  Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
  U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.

  Slažem se