A2

Kategorija A2

  •  motocikli sa ili bez bočne prikolice
  • snaga motora ne prelazi 35 kW
  • 18 godina starosti, početak osposobljavanja s 17 godina i 6 mjeseci.
  • liječničko uvjerenje pri upisu u auto-školu ( Rad i sport ili Medikol )
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:
  • 30 sati predavanja iz propisa , 20 sati vožnje i 9 sati predavanja Prve pomoći
  • 15 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje B,C,D kategoriju )
  • 10 sati vožnje ( ukoliko kandidat posjeduje A1, AM  kategoriju )

Online prijavnica

Vaše ime (obavezno)

Ime oca (obavezno)

OIB (obavezno)

Datum rođenja yyyy-mm-dd (obavezno)

Mjesto rođenja (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaš telefon

Preferiram instruktora:

Vaša Poruka

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku.
Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila autoskola@prilok.com u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka.
U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno onemogućit će se njihovo korištenje.
Slažem se