Auto-škola “Prilok”

Želite li pouzdanu auto-školu za svoj ulazak u svijet vozača? Razmotrite nas kao ozbiljnog kandidata.  Važno je spomenuti kako smo i jedina autoškola u Međimurju koja nudi obuku iz SVIH kategorije! Po razini prolaznosti kandidata nalazimo se u samom vrhu.


Svakom kandidatu posvećujemo se na jednoj osobnoj razini kako bi maksimizirali usvajanje gradiva te prenijeli znanje predavača i instruktora na polaznika autoškole.

Fabić JosipTrudimo se i vrlo ozbiljno shvaćamo svoj posao jer se navike i postupci naučeni u autoškoli primjenjuju kroz cijeli životni vijek vozača i o njima direktno ovise sami vozači a i ostali sudionici u prometu.